Počínaje Windows Vista není součástí operačních systémů program WinHlp32.exe, který slouží pro zobrazování .hlp souborů. Jejich historie započala ve Windows 3.1 a jsou mnohdy nadále používány jako zdroj nápovědy pro různá programy. WinHlp32 je jako instalovatelný program k dispozici i pro aktuální verze operačních systémů. Z mého pohledu, pro zachování kompatibility operačních systémů se staršími aplikacemi je tento nástroj přidávám do všech referenčních images, které produkuji. WinHlp32.exe je...

Read More...

S uvedením Windows 8.1 je také k dispozici aktualizovaná verze oblíbeného nástroje pro nasazení a migrace operačních systémů - Microsoft Deployment Toolkit 2013 (MDT 2013). Primárním cílem této verze MDT je podpora Windows 8.1 a poslední verze Assessment and Deployment Kit (ADK) určené pro Windows 8.1, nicméně využitelné i pro starší verze operačních systémů. Pro správnou funkci MDT 2013 je vyžadována verze ADK 8.1 ke stažení na Microsoft Download Center. Dalším rozšířením je podpora System Cen...

Read More...

2.1.2012 byla vydána aktualizace Configuration Manager 2007 ACT Connector. ACT - Application Compatibility Toolkit ve verzi 6.0 umožňuje analýzu kompatibility aplikací před přechodem na nový operační systém. V případě, že používáte System Center Configuration Manager 2007, můžete s výhodou využít konektoru pro synchronizaci informací mezi těmito produkty a neprovádět opětovný sběr dat pomocí nástroje ACT. Po instalaci konektoru a provedení synchronizace informací je možné v rámci SCCM reportov...

Read More...

Na počátku roku 2013 byla uvedena nová verze Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) ve verzi 8.0. Nástroj MAP je inventarizačním, analytickým a reportovacím nástrojem¨, jenž napomůže zjistit aktuální stav IT prostředí. MAP primárně využívá rozhraní WMI, Active Directory, SMS provider a další technologie pro získání informací o hardware, software, konfiguracích a je využitelný od malých IT až po rozsáhlé IT systémy. MAP ve verzi 8.0 zjednodušuje plánování pro:

  • Migrace operačních sy...

Read More...